CENNÍK

IZBA KLASIK

1 - 5 NOCÍ

lôžko/noc

€12,50

6 - 10 NOCÍ

lôžko/noc

€9,50

11 A VIAC NOCÍ

lôžko/noc

 €7,00

IZBA DELUXE/APARTMÁN

DELUXE PRÍPLATOK

izba/noc

 €0,50

APARTMÁN DELUXE

1 - 5 NOCÍ

izba/noc

 30€


prístelka

12,50€

6 A VIAC NOCÍ

izba/noc

 25€


prístelka

7,50€

* podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2016 o dani za ubytovanie schválené uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 528/2016 zo dňa 30. júna 2016 s účinnosťou dňom 1. januára 2017 sa k sume za ubytovanie pripočítava daň za ubytovanie, ktorej sadzba je 1,70 eura za fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení. Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v zariadení

** základné sadzby za ubytovanie sú uvádzané bez DPH

*** cenník platný od 1.1.2017